Vleeskuikens

Integraal advies
Daar waar wij advies mogen geven of producten adviseren, kijken wij graag integraal naar de gehele bedrijfssituatie. Wat gaat er goed? Waar zitten eventuele verbeterpunten. En wat zijn uw concrete doelstellingen als ondernemer? Op basis van die uitgangspunten maken wij een gedegen analyse, die de basis vormt voor ons plan van aanpak. Dit plan van aanpak maken wij graag zo concreet mogelijk. Dan is voor iedereen duidelijk wat wij wanneer samen gaan realiseren en welke inspanningen dit van eenieder vergt. Nadat dit besproken is gaan we samen aan de slag. Uiteraard worden de resultaten nauwkeurig gemeten en geëvalueerd. Op basis van die evaluaties kunnen nieuwe doelen worden gesteld of kan de aanpak indien nodig worden bijgesteld. Zo bereiken we samen het beste resultaat.

Problemen oplossen
Op ieder bedrijf zijn wel eens problemen of verbeterpunten. Uitdagingen noemen wij ze liever. En die uitdagingen, die pakken wij graag samen met u aan. Ik geef u enkele voorbeelden.

Contact

Ronny Mombaerts
M    +31 (0) 6 82 640 291
E    ronny@ponco.nl


Daan Somers
M    +31 (0) 6 23 440 098
E    daan@ponco.nl